LT | EN

dr. Asta Slotkienė

Mokslinis laipsnis: daktaras

Pareigos: docentė

El. pašto adresas: slotkiene@tf.su.lt

Asmeninis puslapis: http://it.su.lt/slotkiene

Kabinetas: P-05

Dėstomi dalykai:

 • Duomenų struktūros;
 • Kompiuterių sistemos;
 • Programų sistemų inžinerija.

Mokslinių interesų sritis:

 • El.mokymo(si) technologijos ir metodai;
 • Aktyviųjų mokymosi objektų specifikavimo, projektavimo metodai.
   
Užsienio kalbos: anglų, rusų

Darbo veikla:
 • 2011 m. dirba Šiaulių universitete, Technologijos fakultete, Informacinių technologijų katedros docente.
 • 2009 - 2011 m. dirbo Šiaulių universitete, Technologijos fakultete, Informacinių technologijų katedros lektore.
 • 2002 - 2008 m. dirbo Šiaulių universitete, Technologijos fakultete, Informacinių technologijų katedros asistente.

Publikacijos: 

 • Slotkienė, Asta; Baniulis,  Kazys; Paulikas, Giedrius. Designing reusable active learning object using its information model// Jaunųjų mokslininkų darbai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648–8776. 2009, nr. 3(24), p. 107–113 [Index Copernicus].
 • Slotkiene, Asta; Aukstakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys; Pauliute, Juratė. Graphical model: the means for simulation–based learning. // ITI 2008: proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 23–26, 2008, Cavtat/Dubrovnik, Croatia/ University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537138127. p. 471–476. [ISI Proceedings, IEEE/EE, INSPEC].
 • Slotkienė, Asta; Bernotas, Marijus; Karklius, Kazys; Laurutis, Remigijus. The Peculiarities of the Text Document Representation, Using Ontology and Tagging-Based Clustering Technique // Information Technology and Control. Kaunas, Technologija, 2007, Vol.36, No.2. p.p. 217-220. ISSN 1392 – 124X.
 • Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys; Pauliūtė, Jūratė. Knowledge modelling dynamic phenomena using graphical assessment environment // Jaunųjų mokslininkų darbai. VšĮ: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648–8776. 2007, nr. 2, p. 108–112.
 • Slotkienė, Asta; Bernotas, Marijus; Karklius, Kazys. Issues on forming metadata of editorial system’s document management // Information Technology and Control. Kaunas, Technologija, 2005, Vol.34, No.4. p.p. 371-376. ISSN 1392 – 124X.
 • Slotkienė, Asta; Bernotas, Marijus.  Significance of e-laboratory application // Akademia on-line redakcija naukowa: Jerzy Mischke, 2005, p.p. 223-228. isbn 83-7405-170-1.
 • Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys. Elektroninės laboratorijos prototipo sudarymo aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai. VšĮ: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648–8776. 2004, nr. 4, p. 78–82.

Pranešimai konferencijose:

 • Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas. Assessment Web service as a tool to structure the knowledge // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA'2007: conference proceedings, September 20, 2007. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978–9955–751–07–9. p. 83–89.
 • Slotkienė, Asta; Bernotas, Marijus. Tekstinių dokumentų atvaizdavimo ypatumai panaudojant ontologija grindžiama klasterizavimo metodą // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga [Kaunas, 2007 m. sausio 31- vasario 1 d.]. Kaunas, 2007. p. 12-15. ISSN 1822-6337.
 • Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas. Grafinių modelių taikymo aspektai testavimo procese // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. sausio 5 – 26 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 128–132.
Leidiniai:
 • Slotkienė, Asta; Bernotas, Marijus. Informacinės technologijos. Tekstų redaktorius. Mokomoji knyga ir laboratoriniai darbai // Šiauliai, VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 75 p. ISBN 978-9986-38-950-7.
Kita:
 • Tarptautinis „Eureka“ projektas E!3485 – Multimedia Software NP: „Nuotolinių ži­niask­lai­dos darbo vietų programinė platforma“. Projekto pradžia – 2005.01, pabaiga – 2008.01.