LT | EN

Stojimas ir priėmimas

 • Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyksta pagal vienodos formos prašymą, užpildomą "Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti" (sutr. LAMA BPO) interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.
 • Norėdami studijuoti informacines technologijas Šiaulių universitete, Kompiuterių sistemų katedroje turite užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje (IS) ir ten pateikti prašymą.
 • Registravimosi metu pateikiamas vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas bei pasirenkamas prisijungimo prie IS slaptažodis. Užsiregistravus suteikiamas internetinio aptarnavimo sistemos vartotojo numeris.
 • Stojamosios studijų įmokos nėra. Nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.
 • Prašymas užpildomas prisijungus prie LAMA BPO IS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį. Stojantysis užpildo prašymą, atsakydamas į anketos klausimus. Pageidavimai nurodomi iš Aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo. Užpildytą prašymą galima atsispausdinti.
 • Prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto ar kolegijos) studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje ir studijų forma.
 • Visi pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.
 • Renkantis pageidavimą galima atlikti paiešką, nurodant paieškos kriterijus, pvz.:
  • studijų vieta - Šiauliai;
  • aukštoji mokykla - Šiaulių universitetas;
  • studijų sritis - Technologijos mokslai;
  • studijų kryptis - Informatikos inžinerija;
  • studijų programa - Informacinės technologijos.
 • Konkrečiame pageidavime nurodoma:
  • aukštoji mokykla (pvz.., ŠU - Šiaulių universitetas);
  • studijų programos pavadinimas (pvz., Informacinės technologijos);
  • valstybinis kodas (parenkamas automatiškai, pagal pasirinktą aukštąją mokyklą ir studijų programą, pvz., ŠU Informacinių technologijų bakalauro studijų programos valstybinis kodas: 612E10009);
  • LAMA BPO kodas (parenkamas automatiškai, pagal pasirinktą aukštąją mokyklą ir studijų programą);
  • finansavimo šaltinis (pvz., VF - valstybės finansuojama vieta);
  • studijų forma (pvz., NL - nuolatinės studijos).
 • Bendras priėmimas organizuojamas dviem etapais: pagrindinis priėmimas (1 etapas ir 2 etapas) ir papildomas priėmimas.
 • Pagrindinio priėmimo 1 etapas prasideda nuo birželio 1 d. Prašymus pateikti ir koreguoti galima iki nustatytų terminų tiek pagrindinio priėmimo 1 etapo, tiek 2 etapo metu.
 • Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.
 • Po stojamųjų egzaminų ir motyvacijos įvertinimo sesijos prašymų koregavimo metu jau negalima įrašyti pageidavimų į studijų programų valstybės finansuojamas vietas, kurioms būtinas naujas motyvacijos įvertinimas ar stojamasis egzaminas.
 • Plačiau apie priėmimo eigą ir etapus galite paskaityti  puslapyje LAMA BPO bendras priėmimas.
 • LAMA BPO punkto kontaktai Šiauliuose: Šiaulių universitetas, adresas: Vytauto g. 84, 409 kab., Tel. (8 41)  59 57 55.