LT | EN

Kas yra informatikos inžinerija?

Kuo skiriasi informatikos inžinerija nuo informatikos?

Abi nagrinėja informacinių technologijų (IT) dalykus:
  • informacines technologijas,
  • programavimą,
  • kompiuterius ir jų sistemas,
  • informacines sistemas,
  • kompiuterių tinklus.
Nagrinėjamais IT dalykais jos yra panašios. Tačiau yra ir skirtumų.

Informatika - fizinių mokslų srities studijos. Studijos labiau orientuotos į konkrečius fundamentinius IT dalykus. Informatikoje yra gilinamasi į vieną kurią nors konkrečią kryptį. Jei kryptis yra programavimas ir algoritmai, tai gilinamasi kaip kuriamos programos bei algoritmai, kaip sukurti efektyvesnę, greitesnę programą ar algoritmą. Kompiuteriniuose tinkluose gilinamasi į kompiuterių tinklų architektūrą, kaip veikia internetas, administruojami serveriai. Informacinėse sistemose kaip valdomi duomenys ir pateikiama informacija. Kiekvienoje srityje informatikas gilinasi į siaurą kryptį, ieškant efektyvesnio, greitesnio ir geresnio uždavinio sprendimo. Informatikai dažniausia kuria, ieško IT naujovių (pasiūlo naują arba optimizuoja, patobulina anksčiau sukurtą metodą, algoritmą, technologiją ir t.t.), tačiau ne visada orientuojasi į praktinį jų pritaikymą ir naudojimą konkrečiu atveju. Būtent IT inžinieriai juos bando pritaikyti praktikoje.
Informatikos inžinerija - technologijos mokslų srities studijos. Gausite informatikos inžinerijos kvalifikacinį laipsnį. Būsite IT inžinierius.
Informatikos inžinerija yra informatikos fundamentinių dalykų taikymo praktikoje sritis, t.y. informacinių technologijų kūrimas, projektavimas ir taikymas konkrečios problemos sprendimui. Informatikos inžinerijoje reikia išmanyti visas anksčiau paminėtas informatikos dalis (programavimą, kompiuterius, informacines sistemas, kompiuterių tinklus ir t.t. ) ir sugebėti jas apjungti, kad sukurtas produktas (tam tikra sistema) gerai tarnautų vartotojams. Informatikos inžinierius turi sugebėti surasti sprendimą iškeltai problemai panaudojant informacines ir ryšių technologijas. IT inžinieriui dažnai tenka platesnis darbas nei informatikui - projektuoti visą sistemą nuo A iki Z, t.y. projektuoti ir techninę sistemos dalį ir programinę dalį. Todėl reikia platesnių ir visapusiškesnių žinių. Būtent studijos ir orientuotos į tai: gausite žinių programavime, kompiuterių sistemose, tinkluose ir t.t. IT inžinierius spręsdamas problemą analizuoja ją, įsigilina kam bus naudojamas sprendimas, kas ir kaip naudosis projektuojama sistema, sudaro sistemai reikalavimus, ko reikia sistemai sukurti ar paprasčiausiai parinkti jau esamas priemones ir jas apjungti į visumą, ar suprojektuoti ir sukurti naują sistemą, o gal jau patobulinti esamą. Informatikos inžinierius turi gebėti tiek programuoti, tiek žinoti kompiuterių vidų ir kaip jis veikia, kokie yra kompiuterių tinklai, kaip iš duomenų išgaunama informacija ir visa tai pritaikyti sistemai - ją suprojektuoti ir sukurti.