LT | EN

Informatikos inžinerijos bakalauro studijų specializacijos

Nuo 2010 m. informatikos inžinerijos studijų programoje suteikiamos trijų specializacijų pasirinkimo galimybės:

  • Informacinės technologijos. Specializacija skirta ruošti organizacijų IT specialistus. Pasirinkę šią specializaciją studentai nagrinėja informacinių ir komunikacinių sistemų technologijas. Suteikiamos minėtų technologijų projektavimo, parinkimo, diegimo, konfigūravimo, administravimo ir taikymo žinios. Suformuojami įgūdžiai reikalingi organizacijose kylančių IT inžinerinių problemų sprendimui.
  • Informacinių sistemų inžinerija. Specializacija skirta ruošti informacinių sistemų inžinierius. Pasirinkę šią specializaciją studentai gilinasi į informacinių sistemų kūrimo procesą. Suteikiamos informacinių sistemų projektavimo, realizacijos, programavimo, diegimo ir administravimo žinios. Suformuojami informacinių sistemų, kurios skirtos organizacijos įvairių uždavinių kompiuterizavimui, kūrimo įgūdžiai.

Specializacijos leidžia pasirinkti pageidaujamą sritį ir labiau gilinti savo žinias toje srityje. Pasirinkus specializacijas studijuojami šie dalykai:

Specializacija/
Dalyko pavadinimas
Kreditai Auditorinės valandos Savaran. darbo val.
Iš viso Teorijos Pratybos Laborat. darbai
Informacinės technologijos
Sistemų saugumas 6 64 16   48 96
Kompiuterių tinklų administravimas 6 64 32   48 80
Taikomųjų sistemų analizė ir valdymas 6 64 16   48 96
Informacinių sistemų inžinerija
Informacinių sistemų projektavimo technologijios 6 64 16   48 96
Informacinių sistemų kūrimo technologijios 6 64 16   48 96
Informacinių sistemų projektų valdymas 6 64 16   48 96