LT | EN

Studijų programos

Šiaulių universitetas vykdo šias studijų programas:

Bendras studijų nuostatas, reikalavimus ir reglamentą nustato LR Švietimo ir mokslo ministerija (LRŠMM). Visos aukštosios mokyklos, organizuodamos studijas, privalo laikytis nustatyto LRŠMM studijų reglamento. Studijų programa apibūdina tam tikros profesinės krypties studijų turinį, naudojamų metodų ir materialiųjų priemonių visumą siekiant užsibrėžtos kvalifikacijos.

Bakalauras – pirmosios pakopos akademinis kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas aukštosios mokyklos absolventams, baigusiems pirmos pakopos studijas. Bendri pirmos pakopos (bakalauro) studijų reikalavimai.

Magistras – tai antrosios pakopos universitetinio išsilavinimo kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas universiteto absolventams (bakalaurams), baigusiems magistrantūros studijas. Bendri antros pakopos (magistro) studijų reikalavimai.