LT | EN

2004 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Leksikos kompiuterinės sistemos. Lekt. D. Kaklauskienė.
 • Metodinės medžiagos pateikimo internete projektavimas ir tyrimas. Doc. dr. M. Bernotas, lekt. K. Karklius.
 • Patirtinio elektroninio mokymo sistemos modelis ir jo tyrimas. Asist. A. Slotkienė.
 • Žmogaus akių judesių modeliavimo ir tyrimo kompiuterinė sistema. Doc. dr. M. Bernotas.

Katedros doktorantai:

 • Asta Slotkienė. Disertacijos tema – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU).

Knygos:

 • Dumskis, Valerijus; Simaitienė, Regina. Informatika. D. l. – Šiauliai: Liucijus, 2004. – 171 p.: iliustr.

Straipsniai:

 • Kaklauskienė, Danutė. Terminų vartojimo pradinės mokyklos matematikos vadovėliuose "Matematikos pasaulyje" lyginamoji // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, spec.nr., p. 456-461.
 • Kaklauskienė, Danutė; Kaklauskas, Liudvikas. Virtualaus kurso terminologinė lingvistinė analizė // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, spec. nr., p. 293-297.
 • Slotkienė, Asta. Nuotolinė apklausa „Fotono“ mokykloje // Fizikų žinios: [Lietuvos fizikos žurnalo priedas]. ISSN 1392-5253. 2004, nr. 26, p. 2-3.
 • Kaklauskienė, Danutė; Kaklauskas, Liudvikas. Naujos mokymo formos ir kompiuterinės technologijos // Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. ISSN 1648-7974. 2003, nr. 2(3), p. 88-91. – (Nebuvo skelbta 2003 m.)
 • Jurgaitis, Donatas; Kaklauskienė, Danutė; Kaklauskas, Liudas. Nuotolinių studijų taikymo kvalifikacijos kėlimui sąlygos // Pedagogika: mokslo darbai / Vilnaisu [pedagoginis universitetas. ISSN 1392-0340. 2003, nr. 69, p. 81-87. – (Nebuvo skalbta 2003m.)
 • Kaklauskienė, Danutė; Korsakas, Juozas. Статистический анализ терминологического наполнения // Edukacja dla przyszłošci. Białystok. ISBN 83-87256-59-5. 2004, p.52-58.
 • Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys. Elektroninės laboratorijos prototipo sudarymo aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai 2004 m., Nr.4 ISSN 1648-8776, ŠU leidykla, p. 78-82.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Bernotas, Marijus; Slotkienė, Asta. Significance of E-Laboratory Application // Proceedings of the Thirteenth International Conference on Information Systems Development: Advances in Theory, Practice and Education: Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-762-0. p.352-356.
 • Bernotas, Marijus; Slotkienė, Asta. E-laboratorijos poreikis ir prototipo projektavimas // Informacinės technologijos 2004: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2004 sausio 28-29 d.d.. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955-09-588-1. p.33-36.
 • Bernotas, Marijus; Karklius, Kazys; Prieskienienė Jurgita. Greitų akių judesių informacinių požymių kiekybiniai parametrai // Informacinės technologijos 2004: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2004 sausio 28-29 d.d.. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955-09-588-1. p. 637-640.
 • Slotkienė, Asta. Java kalbos taikymo ypatumai e-studijose // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos: 9-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: pranešimų medžiaga. Kaunas, 2004. p.328-331.
 • Kaklauskienė, Danutė. Terminų vartojimo pradinės mokyklos matematikos vadovėliuose "Matematikos pasaulyje" lyginamoji. Lietuvos matematikos draugijos konferencija 2004 birželio 17-18 d.
 • Kaklauskienė, Danutė. Trimatės grafikos taikymas mokymo procese. Lietuvos matematikos draugijos konferencija 2004 birželio 17-18 d.