LT | EN

2005 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Leksikos kompiuterinės sistemos. Vadovė – lekt. D. Kaklauskienė.
 • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – asist. A. Slotkienė.
 • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • Žmogaus akių judesių modeliavimo ir tyrimo kompiuterinė sistema. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose, projektuose:

 • EUREKA projektas „Nuotolinių žiniasklaidos darbo vietų programinė platforma“, akronimas – EUREKA E!3485 – Multimedia Software NP. Projekto koordinatorius – ŠU, vadovas – doc. M. Bernotas.

Katedros doktorantai:

 • Asta Slotkienė. Disertacijos tema – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU).

Knygos:

 • Ališauskas, Kęstutis; Kazlauskienė, Žyginta. Investicinių projektų rengimas, valdymas ir vertinimas: mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2005. 161 p. ISBN 9986-38-572-5.

Straipsniai:

 • Bakutis, Ernestas; Slotkienė, Asta. Indeksavimo metodikos analizė interneto paieškos sistemoje // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. Nr. 2 (2005). P. 62-68.
 • Bernotas, Marijus; Laurutis, Remigijus; Slotkienė, Asta. Issues on Forming Metadata of Editorial System‘s Document Management // Informacinės technologijos ir valdymas = Informatikon technology and control. ISSN 1392-124X. T. 34, nr. 4 (2005). P 371-376.
 • Bernotas, Marijus; Slotkienė, Asta. Significance of e-laboratory application // Akademija on-line. Łódż, 2005. ISBN 83-7405-170-1. p. 223-228.
 • Kaklauskienė, Danutė; Korsakas, Juozas. Лексико-терминогическое наполнение учебных текстов по математике в лингводидактическом аспекте // Šwiat słowian w języku i kulturz: Językoznawstwo. Szczecin: PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Społka Jawna, 2004. ISBN 83-60140-25-1. p. 311-318.
 • Paliulis, Egidijus. The Influence of Cornea to the Measurement of Three – Dimensional Rotations // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. ISSN 1392-1215, nr. 2(58) (2005). p. 78-82.
 • Paliulis, Egidijus; Daunys, Gintaras. The Influence of Cornea to Formation of the 2D iris Image // IFMBE Proceedings: NBC’05: 13th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, June 13-17, 2005, Umea, Sweden. ISSN 1680-0737, Vol 9 (2005). p. 207-208.
 • Paliulis, Egidijus; Ramanauskas, Nerijus. Akių sukties judesių tyrimas // Suvažiavimo darbai: LKMA metraščio priedas. ISSN 1392-0499, t. 19 (2005). p. 1397-1404.
 • Radišauskas, Raigedas; Bernotas, Marijus. “Delfi” programavimas – lygiagretus kodo vykdymas // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776, nr. 2 (2005). p. 73-77.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Kaklauskienė, Danutė. „Terminų vartojimo pagrindinės mokyklos matematikos vadovėliuose lyginamoji analizė“, 2005-06-24 LMD 26 konferencija, Vilnius.
 • Kaklauskienė, Danutė; Kaklauskas, Liudvikas. „Nuotolinio mokymo aplinkos modelio įvertinimas atsižvelgiant į studijuojančiųjų interesus“, 2005-06-24 LMD 26 konferencija, Vilnius.
 • Kaklauskienė, Danutė; Kaklauskas, Liudvikas. „Informacinių technologijų specialistų ugdytinų gebėjimų analizė“ 2005.10.28 tarptautinė konferencija „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“