LT | EN

2006 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

  • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – asist. A. Slotkienė.
  • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
  • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose, projektuose:

  • EUREKA projektas „Nuotolinių žiniasklaidos darbo vietų programinė platforma“, akronimas – EUREKA E!3485 – Multimedia Software NP. Projekto koordinatorius – ŠU, vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
  • EUREKA projektas „Intelektuali konvejerinės gamybos identifikavimo sistema“, akronimas – E!3807-EKO-FACTORY. Projekto koordinatorius – UAB „Informacijos alėja“, vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.
  • ES iniciatyvos EQUAL projektas „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“. Projekto koordinatorius – ŠU, vadovė doc. dr. V. Šidlauskienė.

Katedros doktorantai:

  • Asta Slotkienė. Disertacijos tema – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU).

Straipsniai:

  • Paliulis, Egidijus; Daunys, Gintaras. Determination of Eye Torsion by Videooculography Including Cornea Optics // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. ISSN 1392-1215, nr. 5 (69) (2005). p. 83-86.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

  • Bernotas, Marijus; Žalinauskas, Marius. Dokumentų valdymo modelis žiniasklaidos redakcijos sistemoje // Informacinės technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-993-3, t. 2 (2006) Kaunas. p. 437-440.