LT | EN

2007 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

  • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – asist. A. Slotkienė.
  • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
  • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose, projektuose:

  • EUREKA projektas „Nuotolinių žiniasklaidos darbo vietų programinė platforma“, akronimas – EUREKA E!3485 – Multimedia Software NP. Projekto koordinatorius – ŠU, vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
  • EUREKA projektas „Intelektuali konvejerinės gamybos identifikavimo sistema“, akronimas – E!3807-EKO-FACTORY. Projekto koordinatorius – UAB „Informacijos alėja“, vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Katedros doktorantai:

  • Asta Slotkienė. Disertacijos tema – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU).

Straipsniai:

  • Bernotas, Marijus; Kazys, Karklius; Laurutis, Remigijus; Slotkienė, Asta. The Peculiarities of the Text Document Representation, Using Ontology and Tagging-Based Clustering Technique // Informacinės technologijos ir valdymas = Informatikon technology and control. ISSN 1392-124X. T. 36, nr. 2 (2007). p 217-220.