LT | EN

2008 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

  • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – asist. A. Slotkienė.
  • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
  • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose, projektuose: 

  • EUREKA projektas „Intelektuali konvejerinės gamybos identifikavimo sistema“, akronimas – E!3807-EKO-FACTORY. Projekto koordinatorius – UAB „Informacijos alėja“, vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Katedros doktorantai:

  • Asta Slotkienė. Disertacijos tema – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU).
  • Asta Drukteinienė. Disertacijos tema - „Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. G. Kulvietis, VGTU).
  • Simona Ramanauskaitė. Disertacijos tema - „Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. A. Čenys, VGTU).

Publikacijos:

   Straipsniai:

  • E. Paliulis, R.Zemblys, G.Daunys. Image Analysis Problems in AOI Systems // Information Technology And Control. ISSN 1392-124X. – Kaunas, Technologija, 2008, Vol. 37, No. 3, 220 - 226.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

  • Doc. dr. E. Paliulis dėstė duomenų bazių kurso paskaitas, pagal Erasmus / LLP programą, Süleyman Demirel universitete (Isparta, Turkija). 2008 11 10 - 2008 11 14.