LT | EN

2009 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – asist. A. Slotkienė.
 • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – lekt. dr. E. Paliulis.

Katedros doktorantai:

 • Asta Slotkienė. Disertacijos tema  – „Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas“ (07T, mokslinis vadovas – doc. dr. K. Baniulis, KTU). Disertacija sėkmingai apginta KTU 2009 m. gruodžio 22 d.
 • Asta Drukteinienė. Disertacijos tema - „Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. G. Kulvietis, VGTU).
 • Simona Ramanauskaitė. Disertacijos tema - „Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. A. Čenys, VGTU).

Knygos:

 • Egidijus Paliulis. Duomenų bazių projektavimo metodika ir kūrimas naudojant MySQL. Mokomoji knyga ir laboratoriniai darbai. Šiauliai: ŠUL, 2008. ISBN 978-9986-38-926-2. UDK 004.65:004.43(075.8). Pa-139.

Straipsniai:

 • Andrulytė S., Bernotas M. Evoliucijos algoritmų parametrų tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.3(24). Šiauliai, 2009. ISSN 1648-8776.
 • Pašviestis L., Bernotas M. Slankaus kablelio duomenų tipo biblioteka darbui su dideliais skaičiais // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.3(24). Šiauliai, 2009. ISSN 1648-8776.
 • S. Ramanauskaitė, A. Čenys. "DoS atakų modeliavimas stochastiniais metodais" // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.3(24). Šiauliai, 2009. ISSN 1648-8776.
 • E. Paliulis, D. Milisevičiūtė. Lietuvių – anglų kalbų vertimo sistema // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2009, Nr.2(23), p. 51-56.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • E. Paliulis, D. Milisevičiūtė. Lietuvių-anglų kalbų vertimo sistema. Technologijos fakulteto konferencija „Studentų moksliniai darbai", Šiaulių universitetas, 2009.
 • S. Ramanauskaitė, A. Čenys. DoS atakų klasifikacija. Lietuvos XII-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, Informatika, Informacinių technologijų saugumas. 2009 m. balandžio 6 d., Vilnius.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Doc. dr. E. Paliulis dėstė duomenų bazių kurso paskaitas, pagal Erasmus / LLP programą, Anadolu universitete (Eskişehir, Turkija). 2009 11 08 - 2009 11 14.