LT | EN

2010 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Semantinio tinklo technologijos e. mokyme. Vadovė – lekt. dr. A. Slotkienė.
 • Dokumentų valdymo sistemų metaduomenų aprašymo ir apdorojimo modelių sudarymas ir tyrimas. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – doc. dr. E. Paliulis.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose, projektuose:

 • Leonardo Da Vinci mobilumo projektas "DATA SECURITY AND ETHICAL HACKER". Projekto numeris: 2009-1-TR1-LEO03-084461. Projekto partneris Suleyman Demirel universitetas (Turkija). Projekto koordinatorius – doc. dr. E. Paliulis. 

Katedros doktorantai:

 • Asta Drukteinienė. Disertacijos tema - „Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. G. Kulvietis, VGTU); 
 • Simona Ramanauskaitė. Disertacijos tema - „Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. A. Čenys, VGTU).

Straipsniai:

 • S. Ramanauskaitė. Modeling of SYN Flooding Attacks // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.1(26) (Priedas). Šiauliai, 2010.  ISSN 1648-8776.
 • E. Paliulis, R. Baronienė. Duomenų bazių valdymo sistemų analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2010, Nr. 3(28), p. 94-99.
 • E. Paliulis, L. Nemak. FreeBSD analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2010, Nr. 3(28), p. 108-113.
 • S. Ramanauskaitė, J. Juknius. BOTNET agentų naudojimo DDoS atakose strategijų modeliavimas // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.3(28) p. 114-119. Šiauliai, 2010.  ISSN 1648-8776.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Baniulis, Kazys Tomas; Keršienė, Vitalija; Petreikienė, Vaida; Slotkienė, Asta. A Case Study: Impact of the Interactivity Level to E-learning Outcomes // Information Technologies' 2010 : 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 : Research Communications. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-0039. p. 101-107.
 • S. Ramanauskaitė, A. Čenys. Stochastinis TCP SYN atakų modelis. Lietuvos XIII-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, Informatika, Informacinių technologijų saugumas. 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius.
 • S. Ramanauskaitė. Modelling of SYN Flooding Attacks. International Young Scientists Conference and Erasmus Staff Mobility Event 2010. 2010 m. balandžio 29-30 d., Šiauliai.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Doc. dr. E. Paliulis dėstė duomenų bazių kurso paskaitas, pagal Erasmus / LLP programą, Egėjo universitete (Samos, Graikija). 2010 10 18 - 2010 10 2.