LT | EN

Išlyginamosios studijos

Išlyginamosios studijos teikiamos tiems, kurie turi kolegijos ar universitetinį ne Informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro diplomą. Šiems studentams yra sudaromas individualus studijų planas, užskaitant jų kitoje mokymo įstaigoje ar studijų programoje studijuotus dalykus (gali būti užskaityta ne daugiau kaip 120 ETCS kreditų, t.y. pusė studijų programos). Tai leidžia per 2 metus gauti universitetinį Informatikos inžinerijos bakalauro laipsnį, tačiau studentams pageidaujant jų studijų planas gali būti sudarytas ir ilgesniam laikotarpiui, pritaikant mažiau intensyvų studijų grafiką.

Individualus studijų planas gali būti sudaromas ir nebaigusiems kolegijos ar universitetinių studijų (norint pereiti iš kitos studijų programos, ar nutraukus studijas jų dar nebaigus).

Stojant į išlyginamąsias Informatikos inžinerijos bakalauro studijas reikia kreiptis į Informacinių technologijų katedrą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą studijuoti (pavyzdys).
  • Kolegijos ar Universiteto bakalauro diplomą arba pažymą iš aukštosios mokyklos, apie studijuotus dalykus ir jų įvertinimus.

Dokumentas, reglamentuojantis studijų rezultatų įskaitymo tvarką Šiaulių universitete.