LT | EN

Eudoram bevielis internetas

Apie Eudoram daug informacijos galite gauti puslapyje http://tinklas.su.lt/eduroam.

Žemiau detaliai pateikiame Eudoram konfigūravimo žingsnius Windows 7 operaciniai sistemai:

1. Eikite į šį puslapį http://ist.su.lt/?stud ir susikurkite savo ŠU el. paštą (Pagal LSP pažymėjimo numerį);

2. Parsisiųskite sertifikatą "CA-su.lt", jį išskleiskite ir paleiskite;

3. Spauskite "Install Certificate"
01_certificate

4. Spaukite "Next"
02_certificate

5. Pasirinkine "Place all certificates in the folowing store" bei spauskite "Browse..."
03_certificate

6. Pažymėkite "Trusted Root Certification Authorities" ir spauskite "OK"
04_certificate

7. Spauskite "Next >" ir baikite sertifikato instaliaciją.
05_certificate

8. Eikite Start meniu -> Control panel, pasirinkite "Network and Sharing Center"
06_control_panel

9. Kairiajame meniu pasirinkite "Manage wireless networks"
07_network

10. Spauskite "Add"
08_wireless

11. Spauskite "Manually create a network profile"
09_create

12. Suveskite toliau nurodytus nusatymus ir spauskite "Next"
10_create

13. Spauskite "Change connection settings"
11_create

14. Pasirinkite "Security" kortelę
12_create

15. Nurodykite toliau demonstruojamus nustatymus bei spauskite "Settings"
13_create

16. Pasirinkite toliau nurodytus nustatymus bei sąraše pasirinkite "su.lt"
14_create

17. Paspauskite "Configure" mygtuką ir nužymėkite varnelę iškilusiame lange
15_create

18. Spauskite "OK", spauskite "OK" dar kartą (grįšite į "eduroam Wireless Network Properties" meniu)

19. Spauskite "Advanced settings"
16_change

20. Pažymėkite varnelę "Specify authentication mode" ir įsitikinkite, kad būtų pasirinktas "User or computer authentication"
17_change

21. Spauskite "OK", "OK" dar sykį ir būsite išėję iš nustatymų meniu.

22. Būdami "Manage Wireless Networks" meniu, spauskite "Adapter properties", pasirinkite "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" bei spustelėkite "Properties"
18_auto

23. Visi nustatymai turėtų būti automatiniai (kaip pateikta)
9_auto

24. Junkitės prie tinklo, įvesdami savo el. pašto adresą bei slaptžodį.
20_connect

25. Jeigu neprisijungsite, bandykite perkrautį kompiuterį ir tada bandyti prisijungti.