LT | EN

2011 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Tinklo duomenų srauto blokavimo metodų modeliavimas ir tyrimas. Vadovė lekt. S. Ramanauskaitė.
 • Judančių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų trajektorijų planavimas. Vadovė lekt. A. Drukteinienė.
 • Aktyvaus mokymosi objekto informaciniai modeliai. Vadovė doc. dr. A. Slotkienė.
 • Duomenų apdorojimo sistemos ir intelektualių sistemų analizė bei kūrimas. Vadovas doc. dr. E. Paliulis.

Katedros doktorantai:

 • Asta Drukteinienė. Disertacijos tema - „Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. G. Kulvietis, VGTU). Disertacija sėkmingai apginta VGTU 2011 m. lapkričio 16 d.
 • Simona Ramanauskaitė. Disertacijos tema - „Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. A. Čenys, VGTU).

Straipsniai:

 • Slotkienė, Asta; Ramanauskaitė, Simona. Asmeninių pėdsakų palikimo mąsto internete aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.4(33), p.144-148. [IndexCopernicus.; CEEOL].
 • Kaklauskienė, Danutė; Laurutis, Algimantas Ambraziejus. Geometrijos modulio teksto analizė matematikos terminų vartojimo apsektu // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. ISSN 2029-431X. 2011, nr.2(1), p. 82-85. [EBSCO Publishing].
 • Kazilionis, Saulius; Paliulis, Egidijus. Lietuviško žodžio dalių analizės algoritmas // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, 4(33), p.123-129. [IndexCopernicus.; CEEOL].
 • Orvidaitė, Ingrida; Bernotas, Marijus. Rikiavimo algoritmų tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.4(33), p.130-137. [IndexCopernicus.; CEEOL.; 1,000].
 • Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas. Stochastinis TCP SYN atakų modelis // Mokslas - Lietuvos ateitis=Science - Future of Lithuania. ISSN 2029-2252. 2011, Vol.3, no.1, p. 20-24. [IndexCopernicus].
 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. Virtualios aplinkos priemonių panaudos nuotoliniam mokymui(-si) analizė // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. ISSN 2029-431X. 2011, nr.2(1), p. 75-81. [EBSCO Publishing].
 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. Virtualios mokymo(si) aplinkos įrankių panaudojimo matematikos mokymui analizė // Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. 2011, nr.16(1), p. 18-32. [IndexCopernicus.; EBSCO].
 • Jaškauskas, Vidas; Ulozas, Paulius. Pastato informacinio modelio taikymo poreikio statyboje analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.1(30), p. 144-150. [IndexCopernicus.; CEEOL].

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas. Modelling of Central Processing Unit Work Denial of Service Attacks // Information Technologies' 2011: Proceedings of the 17th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2011, Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011. Kaunas : Technologija, 2011. ISSN 2029-0020. p. 99-104.
 • Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas. Taxonomy of DoS Attacks and Their Countermeasures // Central European Journal of Computer Science. ISSN 2081-9935. 2011, vol. 1, nr.3, p. 255-366.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Doc. dr. E. Paliulis dėstė duomenų bazių kurso paskaitas, pagal Erasmus / LLP programą, VIA universiteto kolegijoje (Horsens, Danija). 2011 10 03 - 2011 10 07.