LT | EN

2012 m. IT katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Tinklo duomenų srauto blokavimo metodų modeliavimas ir tyrimas. Vadovė – lekt. dr. S. Ramanauskaitė.
 • Judančių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų trajektorijų planavimas. Vadovė – lekt. dr. A. Drukteinienė.
 • Informaciniai modeliai ir jų tyrimas. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.
 • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – doc. dr. E. Paliulis.
 • Duomenų apdorojimo sistemos. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • E. mokymo galimybės. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.

Darbuotojų veiklos įvertinimai:

 • Doc. dr. E. Paliuliui 2012 m. gegužės 15 d. įteikti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos  ir  Švietimo mainų paramos fondo padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą ERASMUS programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą.

Katedros doktorantai:

 • Simona Ramanauskaitė. Disertacijos tema - „Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas“ (07T, vadovas - prof. habil. dr. A. Čenys, VGTU). Disertacija sėkmingai apginta VGTU 2012 m. birželio 7 d.

Straipsniai:

 • Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas. Composite Dos Attack Model // Science - Future of Lithuania: Electronics and Electrical Engineering = Mokslas - Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. 2012, Vol.4, no.1, p. 20-26. Prieiga per internetą: <http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/mla.2012.05>.
 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. Virtualios aplinkos priemonių panaudos studijoms lyginamoji analizė // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2012, nr.3(1), p. 119-128. Prieiga per internetą: <http://www.slk.lt/Mokslas/Leidiniai/Studijos-siuolaikineje-visuomeneje>.
 • Jocys, Vykintas; Ramanauskaitė, Simona; Bernotas, Marijus. Reklaminių skydelių naudojimo pasauliniame žiniatinklyje tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, nr.3(36), p. 110-115. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_03_36/jocys_ramanauskaite_bernotas.pdf>. [IndexCopernicus.; CEEOL].
 • Veikutis, Donatas; Ramanauskaitė, Simona. Paieškos sistemų optimizavimo metodų analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, nr.3(36), p. 128-133. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_03_36/veikutis_ramanauskaite.pdf>. [IndexCopernicus.; CEEOL].
 • Baronienė, Renata; Paliulis, Egidijus. Duomenų bazių valdymo sistemų tinkamumo biomedicininėms sistemoms įvertinimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, nr. 5(38), p. 91-96. [IndexCopernicus.; CEEOL].
 • Stravinskas, Ernestas; Paliulis, Egidijus. Programinių agentų kūrimo technologijų analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, nr. 5(38), p. 97-102. [IndexCopernicus.; CEEOL].

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Paliulis, Egidijus; Maragoudakis, Manolis; Panteli, Alexandros. Privacy Preserving Neural Networks in Iris Signature Feature Extraction // PETRA 2012: the 5th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environment, Heraklion, Crete, Greece, June 06 - 09, 2012. New York: ACM, 2012. ISBN 9781450313001. p. [1-3].

Metodinė medžiaga:

 • Ramanauskaitė, Simona. Kompiuterių funkcionavimo pagrindai: mokomoji knyga [elektroninis išteklius, CD-ROM]. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 89 p. ISBN 9786094300981.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Lekt. T. Musteikis dėstė paskaitas pagal Erasmus / LLP programą Graikijos Aegean Universitete, Karlovasi, 2012 05 07–2012 05 13.