LT | EN

Studijų planas

Dalyko pavadinimas Sem. Kreditai Auditorinės valandos Savaran. darbo val.
Iš viso Teorijos Pratybos Lab. darbai
Duomenų gavybos metodai ri technologijos 1 6 64 32   32 96
Paskirstytų sistemų inžinerija 1 6 64 32   32 96
Programinio kodo lygiagretinimo metodai ir technologijosi 1 6 64 32   32 96
Eksperimento metodologija 1 6 0       160
Tiriamasis projektas 1 1 6 32 16 16   128
Virtualizavimas ir debesų kompiuterijos technologijos 2 6 64 32   32 96
Informacijos saugos modeliai ir technologijos 2 6 64 32   32 96
Intelektualių sprendimų modeliai ir technologijos 2 6 64 32   32 96
Valdymo sistemų inžinerija 2 6 64 32   32 96
Tiriamasis projektas 2 2 6 0       160
Sistemų projektų ir kokybės valdymas 3 6 64 32   32 96
Verslo sistemų modeliai ir projektavimas 3 6 64 16   48 96
Tiriamasis projektas 3 3 6 0       160

Alternatyva 1,
Alternatyva 2

Informacijos atpažinimo ir apdorojimo inžinerija 3 6 64 32   32 96
Žmogaus ir kompiuterio sąveika 3 6 64 48   16 96
Sistemų inžinerija ir analizė 3 6 64 32   32 96
Šiuolaikinės duomenų bazės 3 6 64 32 16 16 96
Šiuolaikinių kompiuterių architektūra 3 6 40 30   10 120
Duomenų valdymo technologijos 3 6 40 20   20 120
Daugialypių terpių sistemų inžinerija 3 6 64 32   32 96
Robotinuotų įtaisų judesio trajektorijų modeliavimas 3 6 64 32   32 96
Magistro darbas 4 30 0       800

Pastaba: Studijų planas patvirtintas 2014 m. nuosekliųjų studijų studentams