LT | EN

Magistro baigiamojo darbo gynimo tvarka

Darbo pateikimas prieš katedrinį - balandžio 25 d., iki 18 val. Darbą pristatyti į katedrą 202 kab. Vėliau darbai nebepriimami ir laikoma, kad darbas nepadarytas ir nebus ginamas. Atnešti vieną įrištą darbo kopiją, su prisegtu CD (jame darbo aprašas Word formatu ir visi realizacijos arba tyrimo failai).
Katedrinis gynimas – balandžio 28 d., 18 val., 207 a.


Sėkmingai apginto katedroje darbo paskutinė pateikimo diena – gegužės 26 d., iki 18 val. Darbą pristatyti į katedrą 202 kab. Vėliau darbai nebepriimami ir laikoma, kad darbas nebus ginamas viešame gynime. Atnešti katedrinio gynimo metu pateiktą darbo aprašą ir vieną naują (po katedrinio gynimo redaguotą) įrištą darbo kopiją viešam gynimui, su prisegtu CD (jame darbo aprašas Word formatu ir visi realizacijos arba tyrimo failai). 
Viešas gynimas – birželio 1 d., 10 val., 305 a.Magistro baigiamojo darbo viešo gynimo komisija:

Pirmininkas – dr. Remigijus Laurutis (UAB "Cherry Servers" vadovas).
Sekretorė – Rūta Baranauskienė.
Nariai:          

  • lekt. dr. Asta Drukteinienė;
  • doc. dr. Egidijus Paliulis;
  • doc. dr. Simona Ramanauskaitė;
  • doc. dr. Asta Slotkienė.
Magistro darbo pateikimas į eLABą:
  • Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki magistro darbo viešo gynimo datos (esamu atveju gegužės 26-27 dienomis), magistrantai privalo užpildyti pateiktą formą, pridėti darbo failą PDF formatu ir šiuos dokumentus nusiųsti e. paštu etd@lib.su.lt
  • Patikrinus pateiktus duomenis, į studento nurodytą e. pašto dėžutę bus atsiųsta licencinė sutartis, kurią atsispausdinę ir pasirašę magistrantai privalo atsinešti į darbo gynimą.
  • Apsigynę darbą ir gavę gynimo komisijos atsakingo asmens parašą, licencinę sutartį studentai privalo atnešti į biblioteką.
Studentai viešajame gynime sėkmingai apgynusieji darbus ir pilnai baigę studijas privalo: