LT | EN

Nuolatinių studijų bakalauro baigiamojo darbo gynimo tvarka

Darbo pateikimas prieš katedrinį - gegužės 2 d., iki 17 val. Darbą pristatyti į katedrą 202 kab. Vėliau darbai nebepriimami ir laikoma, kad darbas nepadarytas ir nebus ginamas. Atnešti vieną įrištą darbo kopiją, su prisegtu CD (jame darbo aprašas Word formatu ir visi realizacijos arba tyrimo failai).
Katedrinis gynimas – gegužės 4 d., 10:00 val., 207 a.

Sėkmingai apginto katedroje darbo paskutinė pateikimo diena – birželio 1 d., iki 17 val. Darbą pristatyti į katedrą 202 kab. Vėliau darbai nebepriimami ir laikoma, kad darbas nebus ginamas viešame gynime. Atnešti katedrinio gynimo metu pateiktą darbo aprašą ir vieną naują (po katedrinio gynimo redaguotą) įrištą darbo kopiją viešam gynimui, su prisegtu CD (jame darbo aprašas Word formatu ir visi realizacijos arba tyrimo failai). 
Viešas gynimas – birželio 7 d., 10 val., 305 a.


Bakalauro baigiamojo darbo viešo gynimo komisija
Pirmininkas – Remigijus Kiminas (UAB "Coral Solutions" vyr. programuotojas).
Sekretorė – Rūta Baranauskienė.
Nariai:   
 • lekt. dr. Asta Drukteinienė;
 • Tomas Šeputis (AB "TEO" standartinių Microsoft operacijų padalinio vadovas);
 • doc. dr. Egidijus Paliulis;
 • doc. dr. Asta Slotkienė.

Studentai viešajame gynime sėkmingai apgynusieji darbus ir pilnai baigę studijas privalo:
 • Užsiregistruoti karjeros valdymo informacinėje sistemoje (KVIS) adresu: https://karjera.lt/web/guest/prisijungti. Paspaudus nuorodą, spausti PRISIJUNGTI, GYVENTOJAS ir  pasirinkti prisijungimo būdą: per banką, mobiliuoju parašu, su el. parašu.Kilus neaiškumams, šioje nuorodoje rasite registracijos instrukciją: https://karjera.lt/web/guest/registracijos-instrukcija-studentams#2zingsnis.
 • Pateikti atsiskaitymo lapelį, su parašais, kad pilnai atsiskaitė su universitetu.
 • Susimokėti nustatyto dydžio įmoką už bakalauro diplomą.
 • Bakalaurai, kurių baigiamieji darbai po viešo gynimo yra įvertinti “labai gerai” (9) ir “puikiai” (10), privalo savo darbus įkelti į eLABą sistemą (Rektoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-108). Tai galite padaryti patys arba ateiti į biblioteką. Bakalauro darbo pateikimo į eLABa instrukcijas pdf ir video formatu studentai gali rasti eLABa svetainės skiltyje Pagalba / Instrukcijos.
Trumpa eLABą instrukcija:
 • Jungtis adresu:  http://www.elaba.lt.
 • Pasirinkti nuorodą Ikelti į eLABą talpyklą.
 • Prisijungti ŠU informacinėje sistemoje naudojamu vardu (asmens kodas) ir slaptažodžiu (paskutiniai keturi asmens kodo skaičiai).
 • Spausti “Naujas dokumentas” ir įvesti duomenis (darbo pavadinimą būtinai rašyti sakinio stiliaus rėžimu (ne didžiosiomis raidėmis).
 • Pažymėti, kad darbas apgintas.
 • Rinktis tik elektroninės licencinės sutarties tipą.
 • El. paštu gavus patvirtinimą, prisijungti, atsispausdinti licencinę sutartį ir pristatyti ją į katedrą.