LT | EN

2013 m. katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Tinklo duomenų srauto blokavimo metodų modeliavimas ir tyrimas. Vadovė – lekt. dr. S. Ramanauskaitė.
 • Judančių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų trajektorijų planavimas. Vadovė – lekt. dr. A. Drukteinienė.
 • Informaciniai modeliai ir jų tyrimas. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.
 • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – doc. dr. E. Paliulis.
 • Duomenų apdorojimo sistemos. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • E. mokymo galimybės. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.
 • Duomenų tyrybos taikymo galimybių tyrimas VMA duomenų bazėse – lekt. D. Kaklauskienė

Straipsniai:

 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. Naujų e.mokymo galimybių Moodle 2.x virtualioje aplinkoje analizė // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. 2013, nr. 4(1). ISSN 2029-431X p. 80-92.
 • Ruzgys, Mindaugas; Ramanauskaitė, Simona. Internetinių sistemų apsaugos priemonių nuo botų pildomų duomenų analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, nr. 2(40). ISSN 1648-8776 p. 125-129.
 • Šeirys, Tomas; Ramanauskaitė, Simona. Objektų ir masyvų naudojimo PHP kalboje našumo tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, nr. 2(40). ISSN 1648-8776 p. 134-137.
 • Volkov, Oleksij; Ramanauskaitė, Simona. Research of Word Search Algorithms Based on Relational Database // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, nr. 2(40). ISSN 1648-8776 p. 138-143.
 • Gasiūnas, Žilvinas; Slotkienė, Asta. Sprendimo priėmimo projektavimo metodo, grindžiamo kontekstu, sudarymas ir tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, nr. 2(40). ISSN 1648-8776 p. 130-133.
 • Bansevičius, Ramutis, Petras; Drukteinienė, Asta; Kulvietis, Genadijus; Tumasoniene, Inga. Design of a Mobile Microrobot Based on Standing and Travelling Waves // International Journal of Advanced Robotic Systems. 2013, Vol. 10. ISSN 1729-8806 p. 1-7.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Dalyvavimas konferencijoje pristatant mokslinį pranešimą. The First International Conference on High Performance Computing and Mathematical Modelling. Liepajas Universitate, Latvija. 2013-04-06.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Dalyvavimas konferencijoje pristatant mokslinį pranešimąVGTU vardu. International Congress on Engineering and Technology 2013. Rixos Hotel Libertas Dubrovnik, Kroatija. 2013-09-24–2013-09-27.
 • Lekt. Danutė Kaklauskienė. Pranešimas respublikinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokyklos veiklos organizavime". Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Kretinga, 2013-03-15.
 • Lekt. Danutė Kaklauskienė. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje ,,Naujosios medijos aktyviam mokymuisi skaitmeniniame amžiuje". Šiaulių Universiteto Nuotolinių studijų centras. 2013-06-07
 • Lekt. Danutė Kaklauskienė. Pranešimas Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje. Vilnius, 2013-06-23.
 • Danutė Kaklauskienė. Pranešimas tarptautinėje Lietuvos kompiuterininkų sąjungos XVI konferencijoje . Šiauliai. 2013-09-19–2013-09-21.
 • Danutė Kaklauskienė. Pranešimas respublikinėje praktinėje konferencijoje "Studijos šiuolaikinėje visuomenėje", Šiaurės Lietuvos Kolegija, Šiauliai. 2013-12-21
 • Doc. dr. A. Slotkienė. Pranešimas Kompiuterininkų dienų konferencijoje. 2013-09-19–2013-09-21.

Metodinė medžiaga:

 • Ramanauskaitė, Simona; Slotkienė, Asta. Informatikos inžinerijos magistro studijų programos vykdymo eiga Šiaulių universitete : Šiauliai, 2013. 27 p.
 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. E. mokymo(si) organizavimas MOODLE 2.X virtualioje mokymo aplinkoje // Vilnius : BMK Leidykla, 2013. 209 p.

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. University of Pardubice, Čekija. 2013-04-22–2013-04-26.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. University of the Aegean, Samos University Unit, Graikija. 2013-05-19–2013-05-26.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Mokslinė stažuotė siekiant atlikti mokslinius tyrimus lygiagrečių algoritmų vykdymo laiko numatymo srityje (COST veiklas TACLe. IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse – Toulouse Institute of Computer Science Research), Prancūzija. 2013-10-20–2013-10-26.
 • Dr. Asta Drukteinienė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. Anadolu University, Turkija. 2013-04-22–2013-04-26.
 • Doc. dr. Asta Slotkienė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. University of Pardubice, Čekija. 2013-04-22 –2013-04-26.
 • Doc. dr. Asta Slotkienė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. University of the Aegean, Samos University Unit, Graikija2013-05-19–2013-05-26
 • Doc. dr. Egidijus Paliulis. Biomedicininių sprendimų priėmimo paramos sistemos prototipo kūrimas College of Information Science and Technology. University of Nebraska, Omaha, Nebraska, JAV. 2013-10-01 – 2013-12-31 (12 mėn. stažuotė)
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Dalyvavimas INTEGER projekto veikloje. 7BP projekto INTEGER konsorciumo darbinis pasitarimas. Trinity College Dublin, Airija. 2013-03-06–2013-03-09.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Dalyvavimas moksliniuose renginiuose žinių gilinimui (COST veikla BETTY). BETTY Working Group and Management Committee meetings. Facultad de Informatica, Universidad pilitecnica de Madrid, Ispanija. 2013-09-24–2013-09-27.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Dalyvavimas moksliniuose renginiuose žinių gilinimui (saugumo konferencija). IT Security matters and alone is not enough! Ryga, Latvija. 2013-11-07.

Bendri tyrimai su užsienio partneriais:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Automatic Worst-Case Execution Time Analysis of Real-Time Parallel Applications. Technologijos mokslai, Informatikos inžinerija. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Prancūzija.

Mokslininkų individualus dalyvavimas tyrimuose:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. European Cooperation In Science & Research. Kodo įvykdymo laiko analizė lygiagrečiose sistemose.
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. European Cooperation In Science & Research. Elgsenos modelių taikymas Informatikos inžinerijoje.
 • Doc. dr. Egidijus Paliulis. Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas (ang. Baltic-American Freedom Foundation - BAFF). Intelektualių biomedicininių informacinių sistemų kūrimas.
 • Doc. dr. Egidijus Paliulis. UAB „ELGA“. Informacinių sistemų kūrimas įmonėms.