LT | EN

2014 m. katedros mokslinė veikla

Mokslinės veiklos kryptys:

 • Tinklo duomenų srauto blokavimo metodų modeliavimas ir tyrimas. Vadovė – lekt. dr. S. Ramanauskaitė.
 • Judančių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų trajektorijų planavimas. Vadovė – lekt. dr. A. Drukteinienė.
 • Informaciniai modeliai ir jų tyrimas. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.
 • Intelektualių sistemų analizė ir kūrimas. Vadovas – doc. dr. E. Paliulis.
 • Duomenų apdorojimo sistemos. Vadovas – doc. dr. M. Bernotas.
 • E. mokymo galimybės. Vadovė – doc. dr. A. Slotkienė.
 • Duomenų tyrybos taikymo galimybių tyrimas VMA duomenų bazėse – lekt. D. Kaklauskienė

Straipsniai:

 • Paliulis, Egidijus; Ali, Hesham H.. An integrated model of human biomedical and clinical data structures / Paliulis, Egidijus; Ali, Hesham H // ICCABS 2014: IEEE 4th international conference on computational advances in bio and medical sciences, June 2-4, 2014, Miami Beach Resort, Miami, FL. Piscataway : IEEE press, 2014. ISBN 9781479957866. p. 1-6.
 • Kaklauskas, Liudvikas; Kaklauskienė, Danutė. Studijavimo ypatumų virtualioje mokymo aplinkoje tyrimas duomenų tirybos metodais / Liudvikas Kaklauskas, Danutė Kaklauskienė // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2014, nr. 5(1), p. 138-148. Prieiga per internetą: <http://www.slk.lt/sites/default/files/images/Studies%20in%20Contemporary%20Society%202014.pdf>.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. The 2nd International Conference on Information Technology and Science. Šanchajus, Kinija. 2014-03-24–2014-03-30

Darbuotojų vizitai užsienyje:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. COST veiklos IC1202 „Timing Analysis on Code-Level“ (TACLe) susitikimas. Viena, Austrija. 2014-01-21–2014-01-25
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. Agder universitetas, Grimstad, Norvegija. 2014-02-02–2014-02-08
 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. The 2nd International Conference on Information Technology and Science. Šanchajus, Kinija. 2014-03-24–2014-03-30
 • Doc. dr. Asta Slotkienė. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. Danija. 2014-03-17–2014-03-21
 • Lekt. Tomas Musteikis. Programos LLP/Erasmus mokymų vizitas. Kipro universitetas. 2014-04-28–2014-05-02.
 • Doc. dr. Egidijus Paliulis. Stažuotė Informacijos mokslų ir technologijų fakultete, Nebraskos universite Omahoje, JAV. Intelektualių biomedicininių informacinių sistemų kūrimas. 2013-10-01–2014-09-30.

Bendri tyrimai su užsienio partneriais:

 • Doc. dr. Simona Ramanauskaitė. Automatic Worst-Case Execution Time Analysis of Real-Time Parallel Applications. Technologijos mokslai, Informatikos inžinerija. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Prancūzija.

Mokslininkų individualus dalyvavimas tyrimuose:

 • Doc. dr. Egidijus Paliulis. Intelektualių biomedicininių informacinių sistemų kūrimas. Biomedicininių sprendimų priėmimo paramos sistemos prototipas. Informacijos mokslų ir technologijų fakultetas, Nebraskos universitas Omahoje, JAV. Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas (ang. Baltic-American Freedom Foundation - BAFF)
 • Dr. Asta Drukteinienė, lekt. Danutė Kaklauskienė, doc. dr. Simona Ramanauskaitė, doc. dr Asta Slotkienė. Institucijos kaita, skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle. Trinity College Dublin, Airija,The National Center for Scientific Research, Prancūzija, Leibniz institute for the Social Sciences, Vokietija.