LT | EN

Informatikos inžinerija

Būtinas išsilavinimas: vidurinis.
Studijų tipas:
universitetinės studijos.
Studijų sritis:
technologijos mokslai.
Studijų kryptis: informatikos inžinerija.
Valstybinis kodas: 612E10004.
ISCED kodas: 51252.
Studijų pakopa:
Pirmoji pakopa (bakalauro).
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos bakalauras.
Suteikiamas išsilavinimas: aukštasis universitetinis.
Studijų forma (trukmė): nuolatinės - darbo dienomis ir dienos metu (4 m.) arba ištęstinės - savaitgaliais (5,5 m.).
Specializacijos: informacinės technologijos; informacinių sistemų inžinerija. Plačiau...
Kreditai: 240 ECTS.

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga atliekant informacinių technologijų ir kompiuterių sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, eksploatavimo ir tobulinimo darbus. Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę toliau studijuoti informatikos inžinerijos (arba ekvivalenčios studijų programos) magistrantūroje ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.
 
Informatikos inžinerijos studijų programa skirta rengti universalaus profilio informatikos inžinerijos bakalaurus, kurie įgytų profesinę kompetenciją:
 • kurti, projektuoti ir diegti kompiuterių sistemas,
 • mokėtų nustatyti kompiuterinių sistemų vertę,
 • žinotų ir suprastų esminius informatikos inžinerijos principus, projektuojant, diegiant ir tobulinant įvairias kompiuterių sistemas,
 • naudotų pažangias informacines technologijas,
 • kvalifikuotai ir efektyviai eksploatuotų kompiuterių sistemų techninę ir programinę įrangą,
 • išmanytų verslo aplinkos veiksnius informacinių technologijų srityje,
 • turėtų bendravimo, projektų valdymo, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo, formalizavimo ir kitų perkeliamųjų įgūdžių,
 • įgytų pagrindus toliau tęsti informatikos inžinerijos arba informatikos magistrantūros studijas.
Bazinėje informatikos inžinerijos programoje bus studijuojami šie dalykai: 
 • Kompiuterių ir periferinių įrenginių architektūra ir valdymas;
 • Duomenų bazių teorija, projektavimas, realizavimo technologijos ir kūrimas;
 • Duomenų bazių valdymo sistemos ir jų administravimas;
 • Kompiuterių tinklų planavimas ir valdymas;
 • Operacinės sistemos Windows, Linux/Unix ir kt.;
 • Programavimo kalbos C++, Java, Visual Basic ir kt.; 
 • Internetinės technologijos ir jų taikymas: HTML, PHP, JavaScript, ASP, CSS, XML/XSLT/XPATH ir pan.; 
 • Elektroninio verslo principai ir technologijos;
 • Daugialypių terpių kūrimas ir panaudojimas.
Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu, kurio tipą (tiriamasis, analitinis arba projektinis darbas Informatikos inžinerijos srityje) ir temą gali rinktis pats studentas:
 • Tiriamasis – tam tikrų su informacinėmis technologijomis susijusių dalykų tyrimas. Pavyzdžiui:
  • Bevielės prieigos taškų saugumo tyrimas Šiaulių miesto centrinėje dalyje;
  • Duomenų bazių valdymo sistemų analizė ir naudojimo populiarumo tyrimas;
  • Programinės įrangos ergonomikos tyrimas;
  • Nuotolinio kompiuterių valdymo metodų ir programinės įrangos tyrimas;
  • ir pan.
 • Analitinis – naujos technologijos, metodo analizė. Pavyzdžiui:
  • Elektroninė dokumentų valdymo sistema taikant Microsoft  Windows  SharePoint Services;
  • Kalbų vertimo algoritmų analizė;
  • Grafikos kūrimas WPF technologija;
  • XML failų apdorojimo būdų analizė;
  • ir pan.
 • Projektinis – programinės įrangos ar sistemos kūrimas. Pavyzdžiui:
  • Strateginis lentos žaidimas “Kaubojai”;
  • Intel 80x86 procesoriaus emuliatorius;
  • Dėstytojo asmeninio žiniatinklio ir Moodle sistemos sąsaja;
  • Portalo kūrimas naudojant komercines WEB 2.0 technologijos bibliotekas;
  • Garso signalo spektro skaičiavimas mikrovaldikliu šviesos muzikai;
  • Samba serverio konfigūravimas ir administravimas;
  • Kompiuterinių žaidimų kūrimas mobiliesiems telefonams;
  • Atviro kodo elektroninio pašto sistemos integravimas į MS Windows tinklo domeną;
  • Objekto nuotolinio valdymo programinė įranga;
  • ir pan.
Studentai ar įmonės, turintys įdomių idėjų, gali jas siūlyti ir realizuoti kaip bakalauro baigiamąjį darbą.