LT | EN

Informacinės technologijosBūtinas išsilavinimas: vidurinis.
Studijų tipas:
universitetinės studijos.
Studijų sritis:
technologijos mokslai.
Studijų kryptis: informatikos inžinerija.
Valstybinis kodas: 612E10009.
ISCED kodas: 51148.
Studijų pakopa: Pirmoji pakopa (bakalauro).
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos bakalauras.
Suteikiamas išsilavinimas: aukštasis universitetinis.
Studijų forma (trukmė): nuolatinės - darbo dienomis ir dienos metu (4 m).
Kreditai: 240 ECTS.

Studijų programos aprašymas AIKOS sistemoje.
Studijų programa derinta ir ruošta bendradarbiaujant su Lietuvos IT įmonėmis: , ir kt. Į studijų procesą aktyviai įtraukiami minėtų įmonių darbuotojai, kurie skaito tam tikras paskaitas ir veda praktinius užsiėmimus studentams. Ypač glaudus bendradarbiavimas vyksta su AB "Telia Lietuva" ir UAB "Cherry Servers". Šių įmonių atstovai yra "Informacinių technologijų" studijų programos rengimo grupės nariai ir tiesiogiai dalyvauja studijų rengimo, kokybės bei vykdymo procese.

"Lietuvos rytas" straipsnis apie naują IT studijų programą -> Naujovė – informacinių technologijų studijų programa.
Straipsnis Telia naujienose apie naują IT studijų programą -> „Teo“ + Šiaulių universitetas = naujas IT bakalauras.

Informacinių technologijų studijų programa jums suteiks Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kuris reikalingas atliekant informacinių technologijų ir kompiuterių sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, eksploatavimo ir tobulinimo darbus. Minėta kvalifikacija suteiks galimybę toliau studijuoti informatikos inžinerijos (arba ekvivalenčios studijų programos) magistrantūroje ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.
 
Informacinių technologijų studijų programa skirta rengti universalaus profilio informatikos inžinerijos bakalaurus, kurie įgytų profesinę kompetenciją:
  • kurti, projektuoti ir diegti kompiuterių sistemas,
  • mokėtų nustatyti kompiuterinių sistemų vertę,
  • žinotų ir suprastų esminius informatikos inžinerijos principus, projektuojant, diegiant ir tobulinant įvairias kompiuterių sistemas,
  • naudotų pažangias informacines technologijas,
  • kvalifikuotai ir efektyviai eksploatuotų kompiuterių sistemų techninę ir programinę įrangą,
  • išmanytų verslo aplinkos veiksnius informacinių technologijų srityje,
  • turėtų bendravimo, projektų valdymo, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo, formalizavimo ir kitų perkeliamųjų įgūdžių,
  • įgytų pagrindus toliau tęsti informatikos inžinerijos arba informatikos magistrantūros studijas.
Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu, kurio temą gali rinktis pats studentas. Studentai ar įmonės, turintys įdomių idėjų, gali jas siūlyti ir realizuoti kaip bakalauro baigiamąjį darbą.