doc.dr. S. Ramanauskaitės dėstomi kursai

Kodas: P175B248

Apimtis: 6 ECTS (T:32, P:32, L:16, S:80)

Tikslas: Suvokti informacijos saugos svarbą skirtingo lygmens objektams bei jos užtikrinimo priemones, jų galimybes, ribojimus, taikymo specifiką.

Anotacija: Studentai susipažįsta su pagrindinėmis informacijos saugos sąvokomis, įsisavina pagrindinius kriptografijos principus ir panaudojimo skirtingo tipo saugos problemų sprendimui galimybėmis. Gilinamasi į skirtingo lygmens objektams kylančias saugos grėsmes: asmeninių kompiuterių užkrėtimas ir kenkėjiškos veiklos vykdymas; asmens tapatybės pasisavinimo galimybės; internetinės apgaulės būdai; organizacijų instrastruktūrai ir jos elementams kylančios saugos grėsmės; valstybinio ir globalaus lygmens sistemų svarba visuotinės saugos užtikrinimui. Kiekvienu kenkėjiškos veiklso atveju analizuojamos galimos saugos priemonės, jų taikymo specifika.

Vertinimo sistema: Egzaminas (50%), laboratoriniai darbai (40%), papildomos užduotys (10%).

Kodas: P175B017

Apimtis: 3 ECTS (T:14, P:0, L:28, S:38)

Tikslas: Išmokti apsaugoti programų sistemas nuo nesankcijonuoto pakeitimo.

Anotacija: Operacinės sistemos, programavimo kalbos ir programų sistemų saugumo vystymosi apžvalga. Programų saugumo priemonių apžvalga. Kriptosistemos. Loginė programų apsauga. Programų analizės ir jos apsunkinimo būdai. Windows sistemų atakavimas ir būdai tam sutrukdyti.

Vertinimo sistema: Egzaminas (40%), laboratoriniai darbai (60%).


Tikslas: Suteikti studentams žinių apie duomenų apsaugos ir jų valdymo principus.

Vertinimo sistema: Egzaminas (40%), laboratoriniai darbai (60%).Kodas: P170B145

Apimtis: 3 ECTS (T:14, P:0, L:28, S:80)

Tikslas: supažindinti studentus su pagrindinėmis klasikinės kriptografijos idėjomis, metodais bei rezultatais ir suteikti pagrindus tolimesnėms kriptografijos studijoms. Studentai įsisavins kriptografijos metodų matematinį aparatą ir susipažins su įvairių kriptosistemų diegimo aspektais.

Anotacija: Kai kurie elementariosios skaičių teorijos faktai (dalumas, Euklido algoritmas, baigtiniai kūnai). Sudėtingumo teorijos elementai. Klasikinės kriptosistemos. Viešo rakto kriptografijos idėja. RSA ir kitos kriptosistemos. Diskretaus algoritmo problema. Pirminių skaičių radimo ir natūraliųjų skaičių faktorizavimo algoritmai. Skaitmeniniai parašai.

Vertinimo sistema: Egzaminas (30%), individualus namų darbas (20%), laboratoriniai darbai (50%).