Ernesto Stravinsko dėstomi kursai:

Kodas: T120B016

Tikslas: Susipažinti su žmogaus ir kompiuterio sąsajų projektavimo principais ir technologijomis, sąsajų vertinimo metodais, sąsajų adaptavimu specifiniams vartotojų poreikiams.

Anotacija: Analizuojamos sąsajų kūrimo problemos, išsamiai supažindinama su teoriniais žmogaus ir kompiuterio sąsajų kūrimo principais ir technologijomis. Studentai išmoks naudoti įvairius metodus ir technologijas efektyvių sąsajų kūrimui, vertinti sąsajas atlikdami vartojamumo ir heurisitinus tyrimus, adaptuoti jau egzistuojančias sąsajas specifiniams vartotojų poreikiams, bus supažindinami su virtualios realybės ir netradiciniais kompiuterio įvesties kanalais: kompiuterio valdymu balsu, žvilgsniu, EEGG signalais.

Kodas: P175B270

Tikslas: Susipažinti su dažniausiai naudojamais programavimo karkasais, jų naudojimo programose bei programų sistemose, taikymo galimybėmis.

Anotacija: .NET ir Java programavimo karkasų taikymas informacinių sistemų projektavime bei gamyboje. Studentai bus supažindinti su pagrindiniais programavimo karkasais (Windows Forms, Entity Framework, Windows Presentation Foundation, Java Swing, Java JDBC) taikomais verslo valdymo informacinių sistemų gamyboje.

Kodas: P175B190

Tikslas: Gebėti įvertinti programinės įrangos kokybę, atsižvelgiant į kokybės matus (SQA), vykdant formalią peržiūrą, taikant statistinius kokybės užtikrinimo metodus, taikant kokybės modelius, standartus (ISO 9000, CISQ ir kt.). Žinoti ir taikyti PĮ patikimumo ir saugumo užtikrinimo sprendimus, užtikrinti saugą kompiuterių tinkle, gebėti ją testuoti.

Anotacija: Programinės įrangos (toliau PĮ) kokybės samprata. Projektavimo bei atitikimo kokybė. PĮ kokybės matai (SQA). Formali PĮ peržiūra, jos tikslai, vykdymas. Statistiniai kokybės užtikrinimo metodai. PĮ kokybės modeliai, reglamentavimas, sertifikatai, (ISO 9000, CISQ ir kt.). PĮ patikimumas ir saugumas. Kriptografiniai sprendimai, sertifikatai ir kitos saugumo užtikrinimo priemonės. PĮ saugos užtikrinimas kompiuterių tinkle. Saugios PĮ projektavimo principai, technologijos. Saugos testavimas ir validavimas.

Kodas: P175B269

Tikslas: Įsisavinti karkasų naudojimo svetainių kūrimui privalumus ir konkrečius pavyzdžius, įgyti praktinio darbo patirties.

Anotacija: Statiniai ir dinaminiai puslapiai. Karkasų apžvalga, naudojimo privalumai. MVC šablonas. Yii, Zend 2, Symfony 2 ir kiti karkasai, jų palyginimas ir kodo analizė. Reikalavimai web karkasams, jų kūrimo galimybės.